Determinari de Noxe si Microclimat

Specific unor activitatii unde mediul de munca – desigur ca parte componenta a sistemului de munca – impune verificari privind microclimatul, aceste determinari se executa functie de caz si vi le putem oferi la cerere. Acestea sunt necesare si pentru a lua masuri privind eliminarea si diminuarea factorilor de risc, a alegerii echipamentelor tehnice,a alegerii echipamentelor de protectie individual si/sau colectiva.