Servicii audit de Securitate si Sanatate in Munca

  • Audit de conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, în această categorie intrând:
  • Audituri de conformitate a locurilor de muncă în raport cu prevederile Legii nr. 319/2006, a hotărârilor de guvern referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă care trebuie asigurate lucrătorilor la locurile de muncă şi după caz a altor reglementări aplicabile;
  • Audituri de conformitate a echipamentelor de muncă în raport cu cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă care trebuie asigurate lucrătorilor la utilizarea echipamentelor de muncă;