Servicii de coordonare santiere temporare si/sau mobile

 • Sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si lucratorii independent (daca este cazul) respecta principiile prevazute la art. 56 din HG 300/2006, intr-un mod responsabil si coerent si aplica planul de securitate si sanatate in munca prevazut la art. 54 lit. b) din HG 300/2006;
 • Sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara pe santier si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestora;
 • Sa adapteze sau sa solicite realizarea eventualelor adaptari ale planului de securitate si sanatate in munca prevazut la art. 54 lit. b) din HG 300/2006 si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. c) din HG 300/2006, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari care intervin;
 • Sa organizeze cooperarea intre angajatori si sa coordoneze activitatile acestora, priving protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si informarea lucratorilor indepedenti (daca este cazul);
 • Sa deschida un registru de coordonare si sa-l completeze, fiind obligat sa il prezinte la cerere beneficiatului, managerului de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari;
 • Sa intocmeasca planul de securitate si sanatate in munca, in colaborare cu proiectantul/managerul lucrarii;
 • Sa pastreze registrul de coordonare timp de 5 ani de la receptia finala a lucrarilor;
 • Sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
 • Sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
 • Sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si cu antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;
 • Sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatate;
 • Sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini si accesul de santier;
 • Sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate in munca;
 • Sa avizeze planurile de securitate si sanatate in munca elaborate de antreprenori si modificarile acestora;
 • Sa intocmeasca si sa completeze dosarul de interventii ulterioare si sa efectueze eventualele modificari cerute de beneficiar;
 • Sa transmita beneficiarului, pe baza de proces verbal, dosarul de interventii ulterioare dupa receptia finala a lucrarii;
 • Sa informeze beneficiarul in timp util, sa propuna si sa ia masuri pentru respectarea reglementarilor legislative in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Sa tina evident tuturor evenimentelor, incidentelor periculoase, accidentelor de munca si a accidentelor usoare sis a propuna masurile de prevenire corespunzatoare.