Servicii de evaluarea factorilor de risc si imbolnavire profesionala

  • Identificare riscuri de accidentare si/sau de boala profesionala, pentru lucratori, la locurile de munca/ posturile de lucru;
  • Evaluarea riscurilor profesionale la care sunt expusi lucratorii la locurile de munca/ posturile de lucru;
  • Plan de prevenire si protectie, propriu societatii, pe baza riscurilor de accidentare si a riscurilor de boli profesionale identificate pe locurile de munca/ posturile de lucru, a activitatilor desfasurate si a echipamentelor de munca utilizate in cadrul firmei, a evaluarii riscurilor profesionale.
  • Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuita, cel putin, in urmatoarele situatii:
  1. ori de cate ori intervin schimbari sau modificari in ceea ce priveste tehnologia, echipamentele de munca, substantele
  2. ori preparatele chimice utilizate si amenajarea locurilor de munca/posturilor de munca;
  3. dupa producerea unui eveniment;
  4. la constatarea omiterii unor riscuri sau la aparitia unor riscuri noi;
  5. la utilizarea postului de lucru de catre un lucrator apartinand grupurilor sensibile la riscuri specifice;
  6. la executarea unor lucrari speciale.