Servicii de Medicina Muncii

  • Supravegherea sănătaţii salariaţilor în relaţie cu condiţiile de muncă, tratamente, consulturi curente, direcţionare către alte consulturi de specialitate
  • Intocmire şi reactualizare anuală a dosarelor medicale pentru toţi angajaţii
  • Stabilirea aptitudinii în muncă şi eliberarea anuală a fişei de aptitudine în muncă
  • Participare la evaluarea riscului profesional specific locului de muncă
  • Avizarea concediilor medicale şi raportarea lor către D.S.P, conform metodologiei
  • Vizarea fişelor de protecţia muncii privind vizita medicală de medicina muncii
  • Dispensarizarea gravidelor conform metodologiei curente
  • Consultanţă în probleme de reabilitare şi reangajare a unor categorii de personal
  • Consilierea în probleme specifice grupurilor vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alăptare, adolescenţi, vârstnici, persoane cu disabilităţi

Prin firma partenera de medicina muncii, se pot oferi servicii profesioniste la cele mai bune preturi.