Servicii de Securitate si Sanatate in Munca

 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea regulamentului de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturi de lucru, si difuzarea acestora in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator;
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor executate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanataii in munca stabilite prin fisa postului;
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea timpului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • Evidenta meseriilor si aprofesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
 • Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 • Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute in Hotararile Guvernului, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
 • Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie facuta de persoane competente, conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentului de munca;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 • Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006;
 • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, seviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coodonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • Colaborarea cu lucratorii desmnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 • Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
 • Intocmirea uni necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.
 • Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca. Activitatile legate de supravegherea starii de sanatate a lucratorilor se vor efectua in conformitate cu prevederile art 24 si 25 din lega 319/2006.