Servicii pentru Situatii de Urgenta

  • Intocmirea actelor de autoritate specifice activitatii de Aparare Impotriva incendiilor;
  • Dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
  • Dispoziţia privind instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
  • Dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
  • Dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;
  • Dispoziţia privind masuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase, precum şi in sezonul rece.