Servicii RSVTI – ISCIR

Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, durata normala de functionare a mijloacelor fixe conform H.G. 2139/2004

  • Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte;
  • Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari;
  • Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari;
  • Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat.